klik op de foto's voor een vergroting .

De Voerstreek is een streek in de Belgische provincie Limburg, iets meer dan 5000 hectare groot, aan drie zijden omgeven door de provincie Luik, en in het noorden begrensd door Nederlands-Limburg. De Voerstreek was veel in het nieuws in de jaren 1960, toen de zes dorpen langs het riviertje de Voer voorwerp werden van politiek verhitte debatten in België. Deze dorpen waren sinds 1963 wettelijk Nederlandstaligmet faciliteiten voor Franstaligen. Het gebied werd in 1963 een Limburgse exclave in het land van Overmaas, maar historisch vormt het een kleiner deel van een groter Limburgstalig gebied, dat zich vroeger verder naar het zuiden uitstrekte. Ten oosten van Voeren situeert zich een gebied dat in Vlaanderen de Platdietse streek wordt genoemd, waar Frans de officiële voertaal is van de overheid, maar waar nog steeds een overgangsdialect tussen het Duits (Middelfrankisch: Ripuarisch) en het Nederlands (Nederfrankisch) overleeft.